Wettelijke bepalingen

Camping Le Levant

Avenue Charles Cauquil - 34350 Valras BP 43

Tel: 04 67 32 04 45 - Fax: 09 59 65 40 00

SIRET : 444 777 890 00021

U bent momenteel verbonden met de site Camping Le Levant. De gebruiker die toegang heeft op deze site verbind zich ertoe zich te houden aan de voorgelegde gebruiksvoorwaarden

 

Informatie uitgever

Deze site is uitgegeven door: Camping Le Levant

 

Vrijheid van informatie

In overeenstemming met de wet n° 78-17 van 6 januari 1978, met betrekking op informatie bestanden en vrijheid (“Informatica en vrijheid”) Deze site is geregistreerd bij CNIL. Daarbovenop, de geautomatiseerde verwerking van de geregistreerde gegevens doorgevoerd via de web site www.campingdulevant.com Is geregistreerd bij CNIL. De gebruiker van deze site is op de hoogte gebracht dat in overeenkomst met artikel 27 van de wet op vrijheid van informatie van 6 januari 1978, de gegevens meegedeeld door de gebruiker door middel van de aanwezige formulieren op de site, nodig zijn voor het antwoorden op zijn aanvraag, en bestemd zijn voor camping Le Levant, verantwoordelijke van de verwerking, voor beheers, administratieve en commerciële doeleinden.

 

Uitoefening van het recht op toegang

In overeenkomst met artikel 34 van de Wet op vrijheid van informatie, heeft de gebruik recht op inzage, wijziging of verwijdering van zijn gegevens. Om van dit recht op toegang uit te oefenen moet de gebruiker schrijven naar: Le Camping Le Levant Avenue Charles Cauquil - 34350 Valras BP 43 Tél : 04 67 32 04 45 - Fax : 09 59 65 40 00 Voor meer informatie over de wet op vrijheid van informatie, kunt u de site van CNIL raadplegen.

 

Auteursrechten / Copyright

De handelsmerken en logos aanwezig op de site zijn handelsmerken gedeponeerd door de respectievelijke eigenaars. Hun vermelding geeft u in geen geval een licentie- of een gebruiksrecht van dit handelsmerk, die niet mag gebruikt worden zonder de voorafgegane schriftelijke toestemming van de eigenaar en kan bestraft worden als vervalsing. Het geheel van informatie voorgesteld op de site mag gedownload, gekopieerd en afgedrukt worden op voorwaarde dat:

1. – deze informatie enkel voor persoonlijke redenen gebruikt wordt en in geen geval voor commerciële doeleinden,

2. –deze informatie niet gewijzigd wordt,

3. Op elke kopie de auteursrechten vermeld worden (“copyright”) van de camping Le Levant Elk ander gebruik zonder de uitdrukkelijke toestemming of elke representatie volledig of deels van deze site, onder eender welke verwerking, is ten strengste verboden zonder de voorafgegane schriftelijke toestemming van Camping Le Levant en is een vorm van vervalsing gesanctioneerd door de artikelen L 355-2 en volgens de Wet van de intellectuele eigendom